diploma perkhidmatan penyiasatan

mqa/pa9468;(n/861/4/0036)

Gambar Keseluruhan

Kolej UNIKOP telah memperkenalkan kursus yang popular untuk pelajar bagi mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang memberikan pendekatan kritikal terhadap kriminologi dan penyiasatan, menilai teori dan bukti dengan tepat serta tumpuan khusus kepada keperluan penyiasat persendirian dan yang berkaitan.

Kursus kami telah dibangunkan dan mempunyai hubungan yang rapat dengan penyiasat polis yang berpengalaman. Pelajar berpeluang meneroka kebolehan pengesan dan penyiasat profesional dalam diri mereka.

Antara manfaat yang boleh pelajar dapati apabila selesai  mengikuti kursus ini ialah membangunkan kemahiran refleksi kritikal mengenai isu-isu etika, undang-undang dan praktikal yang penting seperti mengesahkan tandatangan pengesahan, analisis dokumen yang diubah, psikologi jenayah, profil suspek dan lain-lain yang merupakan komponen utama dalam industri perkhidmatan penyiasatan.

Objektik Program

  1. Menyokong dan menggalakkan pembangunan pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan pelajar tentang pendekatan kritikal terhadap kriminologi dan penyiasatan, menilai teori dan bukti dengan tepat serta memberikan tumpuan khusus terhadap keperluan penyiasat persendirian.
  2. Membangunkan kemampuan komprehensif dan dikumpulkan untuk digunakan dalam pelbagai kemahiran analisis, penyelidikan dan pemindahan yang berkaitan dengan keperluan penyiasat persendirian.
  3. Membolehkan pelajar meningkatkan pemahaman, dan kemahiran analisis, sintesis, kreativiti, penilaian dan hubungannya dengan keadilan jenayah, perkongsian dengan klien dan konteks komuniti yang lebih luas.
  4. Memastikan kemahiran dan pengetahuan yang khusus dan pelbagai dapat dikembangkan oleh para pelajar ketika mengikuti program ini supaya isu-isu keselamatan dan keselamatan masyarakat dapat dipelajari dengan lebih meluas dan menjadikan pelajar sebagai peserta dalam masyarakat melalui kesedaran dan pemahaman jenayah serta kawalan jenayah dalam masyarakat.
  5.  

Tempoh Pengajian:

30 Months (7 Semester)

Laluan Kerjaya

  • Detektif Polis
  • Fraud Investigator
  • Agensi Penguatkuasaan Lain

Syarat Kemasukan

Programme Structure

Fee Structure

PROGRAM LAIN-LAIN
DIPLOMA IN POLICING & INVESTIGATION
DIPLOMA KEPOLISAN & PENYIASATAN
DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (BUSINESS APPLICATION)
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA IN OFFICE ADMINISTRATION
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT

Mohon untuk Diploma Perkhidmatan Penyiasatan​

Untuk Pelajar Malaysia

Untuk Pelajar Antarabangsa

Muat turun Brosur Kami

PELAJAR MALAYSIA

PELAJAR ANTARABANGSA

Tidak memenuhi syarat kelayakan? Mohon untuk Program Sijil.​

DIPLOMA KEPOLISAN & PENYIASATAN
DIPLOMA KEPOLISAN & PENYIASATAN
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT
Open chat
Thank you for contacting UNIKOP!
We will assist your query shortly.