fbpx

sijil perkhidmatan penyiasatan

MQA/PA13381

Sijil Perkhidmatan Penyiasatan memberi peluang kepada individu untuk mencapai kelayakan khusus tahap 3 yang diiktiraf secara nasional dan bertindak sebagai jambatan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Diploma. Program ini juga memberikan kemahiran dan pengetahuan dalam pelbagai aspek penyiasatan dan memberi latihan dalam kepimpinan, kerja berpasukan, dan teknik penyiasatan.

 1. Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran untuk kejayaan dalam industri penyiasatan dan undang-undang.
 2. Mengembangkan pelbagai kemahiran dan teknik, kualiti serta sifat peribadi yang penting untuk prestasi berjaya dalam pekerjaan dan membolehkan pelajar memberikan sumbangan yang cepat dalam pekerjaan masing-masing.
 3. Mengembangkan kemampuan pelajar dalam industri penyiasatan dan undang-undang melalui penggunaan dan gabungan pengetahuan dan kemahiran yang dapat diperoleh dalam program.
 4. Memberi peluang bagi menglibatkan diri dalam kajian pakar yang berkaitan dengan pekerjaan dan konteks individu.
 5. Menyokong individu yang bekerja atau memasuki pekerjaan dalam penyiasatan dan dapat menyambungkan pengajian ke peringkat diploma dalam bidang yang berkaitan.
 6. Memberi fleksibiliti, pengetahuan, kemahiran dan motivasi sebagai asas untuk pengajian masa depan dan dapat mengembangkan kerjaya dalam penyelidikan.

SEMESTER 1

 • Asas Kriminologi
 • Asas Undang-undang Jenayah
 • Asas Pengurusan Keselamatan
 • Bahasa Inggeris 1
 • Bahasa Kebangsaan
 • Pengajian Islam

SEMESTER 2

 • Tindakan dalam Keadilan Jenayah
 • Standard Penyiasatan dan Perhubungan Awam
 • Asas Prosedur Jenayah
 • Asas Bukti
 • Bahasa Inggeris 2
 • Kemahiran Keusahawanan

SEMESTER 3

 • Bahasa Inggeris 3
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Kemahiran Berfikir Kritis

SEMESTER 4

 • Pengenalan Forensik Komputer
 • Penyiasatan dan Pengurusan Adegan Jenayah
 • Pengurusan Konflik
 • Teknik Penyiasatan
 • Pengenalan Prosedur Mahkamah
 • Menguruskan Penyiasatan

1. Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam apa jua mata pelajaran; ATAU
2. Lulus dalam STPM dengan minimum gred C (GP: 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran ATAU
3. Lulus dalam STAM dengan gred minimum maqbul (lulus) ATAU
Lulus di SKM Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan, dan lulus dalam SPM dengan minimum satu kredit dalam mana-mana subjek ATAU
5. Mana-mana kelayakan yang setara dengan sijil (Tahap 3, MQF)

YURAN PENDAFTARAN: RM 2,900

SEMESTER 1: RM 3,000

SEMESTER 2: RM 2,000

SEMESTER 3: RM 2,000

SEMESTER 4: RM 2,000

Quick Points

Kod Program:

SIJIL PERKHIDMATAN PENYIASATAN – MQA/PA13381

Tempoh Pengajian: 

1 ½ Tahun (4 Semester)

Laluan Kejayaan

 • Pegawai Keselamatan
 • Ejen Siasatan Swasta
 • Penyiasat Tempat Kerja

daftar sekarang

HUBUNGI

Untuk sebarang persoalan, sila hubungi:

LAIN-LAIN PROGRAM
DIPLOMA IN INVESTIGATION SERVICES
DIPLOMA PERKHIDMATAN PENYIASATAN
DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (BUSINESS APPLICATION)
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT(APLIKASI DALAM PERNIAGAAN)
DIPLOMA IN OFFICE ADMINISTRATION
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT

TERIMA KASIH

Terima kasih kerana anda telah menghantar Borang Pendaftaran Temuduga UNIKOP.