fbpx

diploma kepolisan & penyiasatan

MQA/FA4818;(N861/4/0010)

Kolej UNIKOP mengambil berat isu asas individu, komuniti dan negara kerana ia berkaitan dengan hak, kewajipan dan keadilan.

Program ini akan memberi tumpuan kepada pemahaman pelajar tentang aspek undang-undang, dasar dan sistem perlembagaan dan prosedur pencegahan jenayah. Walaupun undang-undang sedia ada berkembang seiring dengan peredaran masa, perlembagaan tetap menjadi dokumen dan panduan kepada semua undang-undang lain yang diluluskan oleh Parlimen.

Undang-undang atau perlembagaan tidak boleh dipisahkan dari konteks sejarah, ekonomi, sosiologi dan politik sesebuah negara. Selain itu, program ini juga menjelaskan proses membuat undang-undang terbahagi kepada tiga peringkat iaitu kerajaan, hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dan juga aspek penting lain dalam perlembagaan.

 1. Untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam kepolisan utama dan komponen penyiasatan.
 2. Untuk melengkapkan pelajar dengan kecekapan yang relevan untuk berfungsi dalam bidang penguatkuasaan undang-undang dan industri yang berkaitan dengan keselamatan.
 3. Untuk mendedahkan para pelajar supaya memahami kepelbagaian sosial, budaya dan politik dalam konteks mengurus organisasi polis, organisasi kerajaan atau swasta atau industri berkaitan dalam konteks sistem keadilan jenayah.
 4. Untuk membolehkan pelajar memahami keperluan individu, komuniti, organisasi dan sokongan masyarakat, kerjasama serta komitmen terhadap pemeliharaan keamanan dan keselamatan melalui pencegahan jenayah yang berkesan.

SEMESTER 1

 • Introduction to Policing
 • Introduction to Constitution
 • Criminal Justice System
 • Pengajian Malaysia II
 • Principles of Management

SEMESTER 2

 • Introduction to Criminal Law
 • Criminal Procedure Code
 • Investigation Techniques
 • Introduction to Criminology
 • Bahasa Kebangsaan A / Perbandingan Etika & Moral

SEMESTER 3

 • Deviant Behavior
 • Communication English

SEMESTER 4

 • Creative Thinking and Innovation
 • Fundamentals of Entrepreneurship / Community Service
 • Social Psychology
 • Crisis and Disaster Management
 • Crime Scene Investigation

SEMESTER 5

 • Ethics in Policing
 • Effective Public Relations
 • Information and Communication Technology
 • Crime Prevention: Theory and Practice
 • Contemporary Policing Issues

SEMESTER 6

 • Practical Training

SEMESTER 7

 • Occupational Safety and Health
 • Law and Court Procedure
 • Introduction to Financial Management
 • Introduction to Forensics Investigation
 • Security Management

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

2. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan; ATAU

3. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum gred C (GPA2.00) dalam mana-mana

mata pelajaran; ATAU

4. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul (Lulus); ATAU

5. Sebarang kelayakan yang setara dengan sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia).

YURAN PENDAFTARAN: RM 2,900

SEMESTER 1: RM 3,800

SEMESTER 2: RM 3,700

SEMESTER 3: RM 3,700

SEMESTER 4:RM 3,700

SEMESTER 5: RM 3,700

SEMESTER 6: RM 3,700

SEMESTER 7: RM 3,700

POINT

Kod Program :

DIPLOMA KEPOLISAN DAN PENYIASATAN – MQA/FA4818 ; (N/861/4/0010)

Tempoh Pengajian: 

30 Bulan (7 Semester)

Laluan Kerjaya

 • Perkhidmatan Awam Polis
 • Penganalisis Perisikan
 • Perkhidmatan Bersepadu
 • Criminologist forensik

DIPLOMA KEPOLISAN DAN PENYIASATAN BROSUR

risalah diploma kepolisan dan penyiasat

LAIN-LAIN PROGRAM
DIPLOMA PERKHIDMATAN PENYIASATAN
DIPLOMA PERKHIDMATAN PENYIASATAN
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT