fbpx
  • +603 8084 2222
  • info@unikop.edu.my
  • Monday - Friday : 9:00 - 17:00

UNIKOP | DIPLOMA KEPOLISAN DAN PENYIASATAN

Kolej UNIKOP mengambil berat isu asas individu, komuniti dan negara kerana ia berkaitan dengan hak, kewajipan dan keadilan.

Program ini akan memberi tumpuan kepada pemahaman pelajar tentang aspek undang-undang, dasar dan sistem perlembagaan dan prosedur pencegahan jenayah. Walaupun undang-undang sedia ada berkembang seiring dengan peredaran masa, perlembagaan tetap menjadi dokumen dan panduan kepada semua undang-undang lain yang diluluskan oleh Parlimen.

Ketahui lebih lanjut dengan mendaftar ke Diploma Kepolisan dan Penyiasatan di www.unikop.edu.my.

#DiplomaKepolisandanPenyiasatan #UNIKOP #UNIKOPMY

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *