KAmpus terbaru di cyberjaya

UNIKOP berpindah ke Kampus Baru di Multimedia Super Corridor City, Cyberjaya pada Januari 2020

Open chat
Thank you for contacting UNIKOP!
We will assist your query shortly.