fbpx

DIPLOMA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

mqa/pa14289

Semasa kursus Diploma Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan akan diberikan pengetahuan dan kemahiran dari aspek teori dan praktikal dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP). Setelah menamatkan program ini, para lulusan akan dapat mengenal pasti pelbagai peranan dan tanggungjawab dalam mengukur keselamatan dan kesihatan pelbagai tempat kerja juga berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan mengenai maklumat dan idea mengenai undang-undang dalam pelbagai konteks; mengenal pasti implikasi keseluruhan teknologi sains keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) seperti yang berlaku untuk melindungi pekerja di era baru dan menerangkan bagaimana proses KKP berfungsi. Pelajar juga akan berpeluang mengembangkan sikap dan kemahiran dalam keselamatan dan kesihatan dari aspek pekerjaan.

 

 1. Mengembangkan kemampuan individu dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui penggunaan dan gabungan pengetahuan dan kemahiran yang berkesan yang diperoleh dalam pelbagai bahagian program.

 2. Membangunkan jalan pengajian pakar yang berkaitan dengan profesi individu dalam industri keselamatan dan kesihatan pekerjaan di mana pelajar bekerja atau berhasrat untuk mencari pekerjaan dan pada masa yang sama untuk mengembangkan pelbagai kemahiran dan teknik dan atribut yang dapat dipindahkan yang penting untuk prestasi berjaya dalam kerjaya kehidupan.

 3. Membangunkan individu yang mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemahiran seperti kecekapan dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan, profesionalisme dan kepemimpinan untuk memastikan graduan program ini dapat memenuhi kehendak dan harapan industri.

 4. Memungkinkan kemajuan ke peringkat sarjana atau kelayakan profesional lebih lanjut dalam bidang keselamatan dan kesihatan, atau bidang yang berkaitan.

SEMESTER 1

 • Anatomy and Physiology
 • Chemistry
 • Principle of occupational safety and health
 • Pengajian Malaysia II

SEMESTER 2

 • Microbiology
 • Physics
 • Occupational Safety And Health Laws
 • Enterpreneurship skills OR Introduction to Comparative Religion
 • Academic English

SEMESTER 3

 • Ergonomic
 • Introduction to Psychology
 • Community Services

SEMESTER 4

 • Hazardous Chemical Management
 • Thinking skill
 • Machinery safety
 • OSH Audit

SEMESTER 5

 • Accident Investigation
 • Fire safety
 • Occupational Hygiene
 • Risk Management

SEMESTER 6

 • OSH Management System
 • Emergency Response and Planning

SEMESTER 7

 • Industrial Training (25 credits)

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk lulus dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris,

dan 3 kredit dalam mata pelajaran berikut:

– Matematik or SATU mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am)

–  DUA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris); ATAU

2. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan; ATAU

3. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum gred C (GPA2.00) dalam

mana-mana mata pelajaran; ATAU

4. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul (Lulus); ATAU

5. Sijil yang berkaitan dengan Sains Kesihatan dengan minimum CGPA 2.50; ATAU

6.. Sebarang kelayakan yang setara dengan sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia).

YURAN PENDAFTARAN : RM 2900

SEMESTER 1: RM 5,800

SEMESTER 2: RM 5,700

SEMESTER 3: RM 5,700

SEMESTER 4: RM 5,700

SEMESTER 5: RM 5,700

SEMESTER 6: RM 5,700

SEMESTER 7: RM 5,700

Quick Points

Kod Program:

DIPLOMA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN –
MQA/PA 14289

Tempoh Pengajian: 

3 tahun

Laluan Kerjaya

 • Pegawai Occupational Safety and Health (OSH)
 • Pegawai keselamatan dan kebersihan
 • Pegawai Kawalan / Penyelidikan Kesihatan Pekerjaan