fbpx
  • +603 8084 2222
  • info@unikop.edu.my
  • Monday - Friday : 9:00 - 17:00

UNIKOP | DIPLOMA PERKHIDMATAN PENYIASATAN

Kolej UNIKOP telah memperkenalkan kursus yang popular untuk pelajar bagi mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang memberikan pendekatan kritikal terhadap kriminologi dan penyiasatan, menilai teori dan bukti dengan tepat serta tumpuan khusus kepada keperluan penyiasat persendirian dan yang berkaitan.

Ketahui program Diploma Perkhidmatan Penyiasatan dengan lebih lanjut di www.unikop.edu.my sekarang!

#DiplomaPerkhidmatanPenyiasatan #UNIKOP #UNIKOPMY

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *