fbpx
  • +603 8084 2222
  • info@unikop.edu.my
  • Monday - Friday : 9:00 - 17:00

Kolej UNIKOP mengambil berat isu asas individu, komuniti dan negara kerana ia berkaitan dengan hak, kewajipan dan keadilan.

Program ini akan memberi tumpuan kepada pemahaman pelajar tentang aspek undang-undang, dasar dan sistem perlembagaan dan prosedur pencegahan jenayah. Walaupun undang-undang sedia ada berkembang seiring dengan peredaran masa, perlembagaan tetap menjadi dokumen dan panduan kepada semua undang-undang lain yang diluluskan oleh Parlimen.

Daftar sekarang di www.unikop.edu.my!

#DiplomaKepolisandanPenyiasatan #UNIKOP #UNIKOPMY

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *