fbpx

DIPLOMA PENGURUSAN KESIHATAN

MQA/PA12874

Program ini dirancang khas untuk melengkapkan pelajar dengan pentadbiran hospital, kemahiran perniagaan dan pengetahuan kesihatan yang relevan dan kuat untuk menguruskan hospital dan organisasi kesihatan lain. Ini bertujuan untuk melatih para pelajar dalam memastikan organisasi kesihatan mereka mampu dari segi perubatan, kewangan dan operasi untuk memenuhi keperluan pesakit. Kemahiran yang diajar untuk pengurusan penjagaan kesihatan merangkumi perkhidmatan pelanggan dan pengurusan maklum balas, pentadbiran kakitangan, jaminan kualiti perkhidmatan, serta kursus perniagaan yang berkaitan, kemahiran dan kepemimpinan interpersonal. Pelajar akan memperoleh pengalaman magang dari sektor penjagaan kesihatan sebenar

  1. 1. Pentadbir penjagaan kesihatan yang kompeten yang dapat menunjukkan kemahiran pengurusan profesional dan klinikal dalam bidang penjagaan kesihatan

    2. Pengurus pentadbir kejururawatan yang kompeten dengan kemampuan untuk menggunakan sistem yang berkaitan dengan pengurusan penjagaan kesihatan

    3. Penolong eksekutif perkhidmatan pesakit yang cekap yang dapat mengenal pasti tanggungjawab sosial, budaya, global, persekitaran, masalah undang-undang dan etika yang dihadapi oleh pengurusan penjagaan kesihatan dalam bidang ini

    4. Penolong pengurus insurans kesihatan yang cekap yang dapat mengenal pasti perkaitan antara profesionalisme dan nilai manusia dalam bidang pengurusan penjagaan kesihatan

SEMESTER 1
• Asas anatomi & Fisiologi
• Terminologi perubatan
• Prinsip pengurusan dan penerapannya dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan
• Pengajian Malaysia
• Bahasa Inggeris akademik


SEMESTER 2
• Tingkah laku organisasi
• Epidemiologi
• Isu semasa dalam kesihatan
• Kewangan Penjagaan Kesihatan

SEMESTER 3
• Statistik kesihatan
• Keselamatan & keselamatan kesihatan
• Kemahiran berfikir

SEMESTER 4
• Pengenalan psikologi
• Penyediaan penjagaan kesihatan & sosial
• Ekonomi kesihatan
• Asas keusahawanan

SEMESTER 5
• Perakaunan asas
• Sumber Manusia Penjagaan Kesihatan
• Mikrobiologi
• Pentadbiran pejabat perubatan
• Servis Komuniti

SEMESTER 6
• Lekapan praktikal 1

SEMESTER 7
• Pengurusan inventori perubatan
• Promosi kesihatan
• Pengurusan wad & makmal

SEMESTER 8
• Pengenalan metodologi penyelidikan
• Pengurusan Bencana
• Pengenalan kepada Medico Undang-undang dan Etika Bio

SEMESTER 9
• Lampiran Praktikal 2

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk lulus dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, dan

3 kredit dalam mata pelajaran berikut:

– Matematik or SATU mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am)

–  DUA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris); ATAU

2. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan; ATAU

3. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum gred C (GPA2.00) dalam mana-mana

mata pelajaran; ATAU

4. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul (Lulus); ATAU

5. Sebarang kelayakan yang setara dengan sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia).

YURAN PENDAFTARAN: RM 2,900

SEMESTER 1: RM 4,800

SEMESTER 2: RM 4,400

SEMESTER 3: RM 4,400

SEMESTER 4: RM 4,400

SEMESTER 5: RM 4,400

SEMESTER 6: RM 4,400

SEMESTER 7: RM 4,400

SEMESTER 8 : RM 4,400

SEMESTER 9 : RM 4,400

 

Point

Kod Program:

Diploma Pengurusan Kesihatan  – MQA/PA12874

Tempoh Pengajian: 

3 Tahun (9 Semester)

Laluan Kerjaya:

• Pentadbir Penjagaan Kesihatan
• Penolong Eksekutif Perkhidmatan Pesakit
• Penolong Pengurus Kewangan Pesakit
• Penolong Pengurus Insurans Kesihatan
• Wakil Penjagaan Terurus
• Pentadbir Penjagaan Kesihatan Rumah
• Penolong Pengurus Amalan Pakar Perubatan
• Penolong Eksekutif Sumber Manusia
• Penolong Pegawai Maklumat
• Pengurus Pentadbir Kejururawatan

daftar sekarang

HUBUNGI

Untuk sebarang persoalan, sila hubungi:

LAIN-LAIN PROGRAM
DIPLOMA PERKHIDMATAN PENYIASATAN
DIPLOMA PERKHIDMATAN PENYIASATAN
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI PERNIAGAAN)
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT
DIPLOMA PENTADBIRAN PEJABAT

TERIMA KASIH

Terima kasih kerana anda telah menghantar Borang Pendaftaran Temuduga UNIKOP.