fbpx

PENGENALAN UNIKOP

Kolej UNIKOP adalah Institut Pengajian Tinggi (IPT) milik Koperasi Polis Diraja Malaysia. UNIKOP mula ditubuhkan pada tahun 1996 di Batu Caves, Kuala Lumpur dan kini telah berpindah ke kampus baru Cyberjaya, Selangor. Kolej UNIKOP juga telah diberi kepercayaan penuh oleh Universiti Teknologi MARA (UITM).

MISI

Membangun dan memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembangunan bangsa dan negara serta kemajuan manusia melalui penerokaan dan penyebaran pendidikan berkualiti dan kepentingan pelanggan.

VISI

Menerajui Institusi Pengajian Tinggi Swasta dengan menyediakan Pendidikan Bersepadu dan Berkualiti Melalui Kos Pengajian Bersepadu, Kualiti Pendidikan Dan Kepentingan Pelanggan.

Pendidikan Kolej UNIKOP

APA YANG KAMI SEDIAKAN

Pada masa ini, kami mempunyai lebih daripada 2,000 pelajar yang mendaftar di lebih daripada 10 program yang terdiri dari kursus Pra-Diploma, Diploma dan Sijil di bidang seperti Perakaunan, Pentadbiran Pejabat, Teknologi Maklumat (ICT), Perkhidmatan Penyiasatan, Polis dan Penyiasatan, Pengurusan Perniagaan dan banyak lagi. 

Kami menyediakan pengalaman pembelajaran yang kondusif dan menekankan pada sesi refleksi, rakan sebaya, dan maklum balas mentor untuk memastikan penilaian keseluruhan telah dilalui oleh pelajar. Bagi menyediakan persekitaran yang mampan, Kolej UNIKOP bekerja dengan pelbagai agensi kerajaan, korporat, kelab dan masyarakat untuk memastikan pelajar mahir dan padat dengan pengetahuan berserta dengan kemahiran yang diperlukan oleh industri.

PEMBANGUNAN KOLEJ UNIKOP

Semasa pembangunannya, Kolej UNIKOP telah membina infrastruktur yang konsisten dengan keperluan pendidikan sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Swasta. Kini, Kolej UNIKOP mempunyai kebolehan dari segi pasukan pengurusan dan inisiatif kakitangan yang mantap . Ia adalah bertujuan  untuk menjadi institusi peribumi yang utama untuk memberi pendedahan kepada sempadan sains, menguasai teknologi terkini dan menawarkan program yang diperlukan oleh negara kita dalam usaha untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020.

KANDUNGAN YANG BERKAITAN
PESANAN CEO
PESANAN CEO
DAFTAR SEKARANG
DAFTAR SEKARANG
PROGRAM
PROGRAM