Laluan Program Ijazah UiTM

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

1

Fakulti Perakaunan

1

AC 220

Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

2

Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

2

AD 241

Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) #

3

AD 242

Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) #

4

AD 243

Sarjana Muda Seni Seni Reka Logam (Kepujian) #

5

AD 244

Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) #

6

AD 245

Sarjana Muda Seni Seramik Perindustrian (Kepujian) #

7

AD 246

Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) #

8

AD 247

Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) #

9

AD 228

Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) #

10

AD 230

Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) #

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

3

Fakulti Sains Pentadbiran Dan Pengajian Polisi

11

AM 225

Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian

12

AM 228

Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

4

Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur

13

AP 243

 

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina #

14

AP 220

Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik dengan Kepujian

15

AP 221

Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah denganKepujian

16

AP 224

Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian

17

AP 225

Sarjana Muda Pengurusan Hartanah dengan Kepujian

18

AP 226

Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan dengan Kepujian

19

AP 247

Sarjana Muda Senibina Dalaman dengan Kepujian #

20

AP 248

Sarjana Muda Senibina Landskap dengan Kepujian

21

AP 229

Sarjana Muda Ukur Bangunan dengan Kepujian

22

AP 230

Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti dengan Kepujian

23

AP 246

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

5

Fakulti Sains Gunaan

24

AS 201

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi)

25

AS 202

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia)

26

AS 203

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)

27

AS 243

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer

28

AS 244

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biomolekul

29

AS 245

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan

30

AS 246

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan

31

AS 247

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot

32

AS 248

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil

33

AS 229

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Persekitaran)

34

AS 230

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Bahan)

35

AS 251

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri

36

AS 232

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Bio-Komposit)

37

AS 253

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)

38

AS 254

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

6

Fakulti Perladangan Dan Agroteknologi

39

AT 220

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

7

Fakulti Pengurusan Perniagaan

40

BM 247

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pengangkutan)

41

BM 240

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Pemasaran)

42

BM 241

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Insurans)

43

BM 242

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Kewangan)

44

BM 243

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Pengurusan Sumber Manusia)

45

BM 244

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Pengurusan Operasi)

46

BM 245

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Pengurusan Peruncitan)

47

BM 246

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Perniagaan Antarabangsa)

48

BM 249

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Perbankan Islam)

49

BM 250

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian(Ekonomi Perniagaan)

BM 231

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Keusahawanan)

50

BM 232

Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)

51

BM 234

Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)

52

BM 235

Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)

53

BM 236

Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

8

Fakulti Sains Komputer dan Matematik

54

CS 240

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)

55

CS 241

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik

56

CS 242

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari

57

CS 243

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar

58

CS 244

Sarjana Muda Sains Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan

59

CS 245

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian Data

60

CS 246

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat

61

CS 247

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran

62

CS 248

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan

63

CS 249

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik

64

CS 230

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)

65

CS 251

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik

66

CS 253

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

9

Fakulti Filem, Teater dan Animasi

67

FF 223

Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin

68

FF 224

Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik

69

FF 225

Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater

70

FF 226

Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Kreatif

71

FF 227

Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi & Teknologi Skrin

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

10

Fakulti Pergigian

72

DS 240

Sarjana Muda Pembedahan Pergigian

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

11

Fakulti Kejuruteraan Awam

73

EC 220

Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

12

Fakulti Pendidikan

74

ED 241

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) (TESL) #

75

ED 242

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Seni dan Seni Reka) #

76

ED 246

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)

77

ED 247

Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Biologi) #

78

ED 248

Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Fizik) #

79

ED 249

Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Matematik) #

80

ED 260

Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Kimia) #

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

13

Fakulti Kejuruteraan Elektrik

81

EE 241

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik

82

EE 242

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik

83

EE 243

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)

84

EE 244

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

85

EE 245

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

14

Fakulti Kejuruteraan Kimia

86

EH 220

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) Kepujian

87

EH 221

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia dan Proses) Kepujian

88

EH 222

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia dan Bioproses) Kepujian

89

EH 223

Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

15

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

90

EM 220

Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian Mekanikal

91

EM 241

Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian (Pembuatan)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

16

Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan

92

HM 240

Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Hotel

93

HM 241

Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Pelancongan

94

HM 242

Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan

95

HM 245

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Seni Kulinari)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

17

Fakulti Sains Kesihatan

96

HS 240

Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)

97

HS 241

Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)

98

HS 242

Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)

99

HS 243

Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)

100

HS 244

Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)

101

HS 245

Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian)

102

HS 246

Sarjana Muda Optometri (Kepujian)

103

HS 247

Sarjana Muda Pemakanan Dan Dietetik (Kepujian)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

18

Fakulti Pengurusan Maklumat

104

IM 244

Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian)Pengurusan Perpustakaan

105

IM 244

Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian)Pengurusan Sistem Maklumat

106

IM 246

Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian)Pengurusan Rekod

107

IM 247

Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian)Pengurusan Pusat Sumber

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

19

Akademi Pengajian Bahasa

108

LG 240

Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional

109

LG 241

Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional #

LG 242

Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan dengan Kepujian (Bahasa Arab untuk Komunikasi Profesional #

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

20

Fakulti Undang – Undang

110

LW 224

Sarjana Muda Pengajian Undang – Undang (Kepujian)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

21

Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media

111

MC 241

Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Kewartawanan) #

112

MC 242

Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Perhubungan Awam) #

113

MC 243

Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran #

114

MC 244

Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan #

115

MC 245

Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan #

116

MC 246

Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan Latihan) #

117

MC 247

Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal #

118

MC 248

Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan Polisi #

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

22

Fakulti Perubatan

119

MBBS 240

Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

23

Fakulti Muzik

120

MU 220

Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) #

121

MU 221

Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) #

122

MU 222

Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) #

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

24

Fakulti Farmasi

123

PH 210

Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)

 

BIL

FAKULTI

BIL

KOD

PROGRAM

PROGRAM

25

Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi

124

SR 241

Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) #

125

SR 223

Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) #

 

# Program Bertemuduga