PERATURAN AKADEMIK KOLEJ UNIKOP 2017

Peraturan akademik ini terpakai kepada semua

Program Dalaman Sepenuh Masa Kolej Unikop.

Pelaksanaan peraturan akademik ini meliputi

semua semester kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

>>MUAT TURUN PERATURAN AKADEMIK 2017<<