PERATURAN AKADEMIK KOLEJ UNIKOP 2017

Peraturan akademik ini terpakai kepada semua

Program Dalaman Sepenuh Masa Kolej Unikop.

Pelaksanaan peraturan akademik ini meliputi

semua semester kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

 

MUAT TURUN PERATURAN AKADEMIK 2017