pembiyaan-kpd

Mulai dari tahun 2016, Ahli Koperasi Polis DiRaja Malaysia layak untuk memohon pembiayaan dari KPD. (Kepada sesiapa yang ingin membuat pembiayaan pinjaman perlulah membuat permohonan menjadi anggota terlebih dahulu.)

Pembiayaan ini terbuka kepada ahli KPD yang mendapat tawaran melanjutkan pengajian dalam mana-mana bidang yang tersenarai bagi peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah  di Institusi Pengajian Tinggi yang tersenarai.

proses