Kolej UNIKOP

 unikop-building

Kolej Unikop merupakan sebuah Kolej Bersekutu Universiti Teknologi MARA  (UiTM) yang telah diberi kepercayaan oleh universiti tersebut untuk menawarkan  program-program di peringkat Pra-Diploma, Sijil dan Diploma di dalam pelbagai bidang.  Mula ditubuhkan pada tahun 1996, kampus induk Kolej Unikop yang terletak di  Batu Caves, Kuala Lumpur telah mengeluarkan seramai lebih 6,000 orang graduan di  dalam pelbagai peringkat dan bidang.

Kolej Unikop menawarkan program-program akademik yang dijalankan secara  usahasama dengan lnstitut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) iaitu Universiti Teknologi  MARA (UiTM).  Semua program yang ditawarkan di Kolej Unikop telah mendapat Perakuan  Akreditasi dan pengiktirafan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan kelulusan dari  Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.  lni bermakna semua program akademik yang ditawarkan di Kolej Unikop telah  mendapat pengiktirafan penuh dari semua pihak yang terlibat terutamanya oleh Jabatan  Perkhidmatan Awam – JPA (Kerajaan).  Sepanjang perkembangannya, Kolej Unikop telah berjaya membina satu  infrastruktur pendidikan yang sejajar dengan keperluan sesebuah institusi pendidikan  tinggi.

Kini, Kolej Unikop telah mendapat keupayaan dari inisiatif barisan pengurusan  dan kakitangannya yang berazam dan berusaha untuk menjadikan institusi pendidikan  tinggi Bumiputera yang terunggul – untuk menyingkap sempadan ilmu, menguasai  teknologi terkini dan menawarkan program-program yang amat diperlukan oleh negara  kita dalam usaha untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020 terutamanya di  dalam bidang sains dan teknologi.