Diploma Sains Matematik

image

Nama Program              :  Diploma Sains Matematik (CS 143)

Syarat Kemasukan        :  Lulus SPM atau yang setaraf dengan mendapat LIMA

(5) KEPUJIAN termasuk:

i. Bahasa Melayu

ii. Matematik

iii. Matematik Tambahan

iv. Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains dan LULUS Bahasa lnggeris.

ATAU

Lulus Program Pra Diploma (Sains) (PD O08)

 

Penganugerahan:

Pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan program ini akan dianugerahkan Diploma Sains Matematik dari Universiti Teknologi MARA pada Majlis Konvokesyen UiTM yang diadakan pada setiap tahun di Universiti Teknologi MAHA, Shah Alam, Selangor.

Peluang pekerjaan:

Layak untuk bekerja sebagai penyelidik kuantitatif, eksekutii IT, penyelidik statistik, eksekutii penyelidik pemasaran, eksekutif kawalan mutu, penganalisa perniagaan, eksekutif bank, eksekutif latihan, eksekutii pengurusan dan programmers di institusi kewangan, industri perkilangan, bank serta lain-lain lagi di dalam sektor awam dan swasta.

 Peluang melanjutkan pengajian:

Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.

Sila Rujuk http://esyarat.uitm.edu.my  untuk maklumat lanjut.