Diploma Sains Komputer

sains-komputer

Nama program           :   Diploma Sains Komputer (CS 110)

Syarat Kemasukan     :   Lulus SPM atau setaraf dengan mendapat LIMA (5)

KEPUJIAN termasuk:

i. Bahasa Melayu/Malaysia

ii. Matematik

iii. Matematik Tambahan

Fundamentals of Programming/Programming & Development Tools

iv. Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains

dan LULUS Bahasa lnggeris

ATAU

Lulus Pra Diploma (Sains) (PD 008)

Penganugerahan: -

Pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan program ini akan dianugerahkan Diploma Sains Komputer oleh Universiti Teknologi MARA pada Majlis Konvokesyen UiTM yang diadakan pada setiap tahun di Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor.

Peluang pekerjaan:

Layak untuk bekerja sebagai programmers, jurutera sistem, jurutera perisian atau eksekutif dalam bidang yang berkaitan di sektor awam, badan-badan berkanun, institusikewangan dan sektor swasta.

Peluang melanjutkan pengajian:

Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.

Sila Rujuk http://esyarat.uitm.edu.my  untuk maklumat lanjut.